Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2015

9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viatitelitury titelitury
Można się uzależnić od różnych rzeczy, jak się ma w sobie dziurę. Dziurę nudy oraz przede wszystkim niezgody na to, co w danym momencie czujesz.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromnyaako nyaako viaulotnosc ulotnosc
Moja mama, która nie miała już żadnej wiedzy i straciła większość wspomnień, wyrażała tylko swoje emocje.

Uczyła nas, jak możemy rozmawiać bez słów: trzymać się za ręce, przytulić, pogłaskać. Jak cieszyć się życiem poprzez skupianie się na tym, czego doświadczamy: obserwować lecącego ptaka i być nim totalnie zafascynowanym. Pamiętam, gdy siedziałem z nią przy ognisku i wpatrywaliśmy się w płomienie, ona była tym tak zafascynowana, jakby widziała to pierwszy raz.

Dlatego doświadczanie demencji mojej mamy było dla mnie większym przeżyciem duchowym niż kilka lat spędzonych na medytacji transcendentalnej.

Alzheimer przychodzi z bardzo ważnymi egzystencjalnymi pytaniami: jeśli tracisz swoją pamięć i umysł, to co pozostaje? Czym jest nasze życie, dusza, człowieczeństwo?

Jakkolwiek by to nazwać, odpowiedź brzmi: pozostaje wiele, przede wszystkim uczucia.
— David Sieveking, "Wszystko dobre, co przynosi Alzheimer", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 07.03.15
Reposted from1923 1923 viaciarka ciarka
W Tatrach zawsze żyłem żwawiej, folgując instynktom, do coraz to nowych ludzi się zbliżając, na tle górskim i podgórskim, w okolicznościach dziennych i wieczornych. 
— Wojciech Kuczok
Reposted byDangerousHope DangerousHope

May 30 2015

3649 e5e5
Italy, 1991. photo by Ferdinando Scianna.
Reposted fromamelia amelia viakyszz kyszz

May 21 2015

5797 c026
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viakyszz kyszz
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
0717 777b
Reposted fromrol rol viaciarka ciarka
1876 f202
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viafeatherr featherr
pytasz czy ja to przeżyłem
nie
ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski
Reposted fromweightless weightless viakyszz kyszz

May 05 2015

1047 975d

Marlon Brando, 1949.

Reposted fromnepotism nepotism viakyszz kyszz

April 23 2015

Jestem pod nieustannym gradem niepokojów. Czego chcę teraz, tego już nie chcę za chwilę. Gdy wszedłem już po schodach na górę, nie wiem jeszcze, w jakim będę nastroju, gdy wejdę do mieszkania. Muszę nagromadzić w sobie niepewności, zanim staną się one jakąś małą pewnością (...).
— Franz Kafka, Listy do Felicji (28 IX 1912)
9578 1061 500
Reposted fromink ink viacover-my-eyes cover-my-eyes
5921 983c
"Nawet jeśli to nie to..." -Rojek
8985 66c8 500
Reposted fromPoranny Poranny viapolyphonicsoul polyphonicsoul

April 22 2015

Kiedy nie jesteśmy przywiązani, nie mamy wobec innych nierealistycznych oczekiwań ani nie czepiamy się ich z lęku, że gdy ich zabraknie, będziemy cierpieć. Brak przywiązania to podejście spokojne, realistyczne, otwarte i pełne akceptacji.
— "Buddyzm dla początkujących"
Reposted fromemptywardrobe emptywardrobe viaciarka ciarka
Lecz pod grubą warstwą straszliwego żalu, choroby, strachu i wyczerpania nadal bije me serce, nadal obracam się wraz z ziemią, wiedząc, że tyle na niej piękna, tyle osób ukochanych, tyle do zobaczenia i przeczytania.
— Sylvia Plath*Szklany klosz
Reposted frombluecat bluecat viapotentialproblem potentialproblem
Już mi nie jest zimno. Chyba się udało. Dotarłem tam, gdzie chłód nie sięga. Mogę tu zostać na zawsze. Już się nie boję. Nikt mnie tu nie znajdzie. Tylko jeszcze słowa docierają do mnie; lecz i one cichną.
— K. Kesey, Lot nad kukułczym gniazdem

April 19 2015

0444 de80 500

labuturla:

almost at a height of St. Mary’s Church/Cracow –>http://tatrykrakowa.blogspot.com/

Reposted fromcroiea croiea viaciarka ciarka
2193 2f88 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl