Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2015

4930 300b 500
Świetlicki Marcin

April 16 2015

3319 96bd 500
Ja przebywam w najpiękniejszym kościele świata, jakim jest natura. Jestem na szczytach gór, czasami samotna, czasami z ludźmi, ale zawsze jest to miejsce, gdzie czuję Jego obecność najbardziej. Nie ma tam kadzideł, dźwięków dzwonków, nie ma określonej liturgii, która ma przedstawiać jakieś prawdy, tylko że dla mnie pozostała symbolika. To tak, jak ze zbyt często używanymi słowami: kryje się w nich jakaś treść, ale już nikt o niej nie pamięta.
— Wanda Rutkiewicz
Reposted bybufkaciarkapliszkaseverineinnocentsoul

April 15 2015

1198 af48
0974 e863 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaciarka ciarka

April 14 2015

1410 e859 500

critical-theory:

This is a real bookstore in Portland.

Reposted fromcroiea croiea viaciarka ciarka
0169 f48f
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaciarka ciarka
6569 8662 500

The Tree of Life (2011) dir. Terrence Malick

Reposted fromwinonaryder winonaryder
Człowiek jest najgłębiej uzależniony od swego odbicia w duszy drugiego człowieka
— Witold Gombrowicz "Ferdydurke"
Reposted fromduchessa duchessa viakyszz kyszz

April 12 2015

April 03 2015

9944 8c3e
Reposted fromfoina foina viaciarka ciarka
Nigdy nie będzie można być całkowicie pewnym, że własne doznania są tak samo silne i dogłębne, jak u innych, i że się zdołało wykrzesać z przeżyć wszystko to, co potrafią wykrzesać inni. Choćby wrażenia były nie wiadomo jak głębokie, zawsze mogłyby być chyba głębsze i nawet zapierające dech w piersiach przeżycia mogłyby być zapewne jeszcze bardziej podniecające. (…) Każdy zatem moment zadowolenia z własnej sprawności truje myśl o sprawności prawdziwej, nigdy do końca nieosiągniętej, zawsze wymykającej się wysiłkom. Goniących za sprawnością cielesną trapi niepokój, jakiego żaden wysiłek i żadne osiągnięcia rozproszyć na dobre nie potrafią.
— Z. Bauman - Ponowoczesne przygody ciała
Reposted byaevenien aevenien

April 02 2015

2160 960e 500
Reposted fromlubiew0 lubiew0 viapotentialproblem potentialproblem
 Mam szaloną ochotę na Twoje towarzystwo
Bez względu na wszelkie erotyczne objawy
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "List do żony"

April 01 2015

Play fullscreen
Edward Stachura - List do pozostałych
      Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss viapiksele piksele

March 30 2015

6390 7451 500
Jean-Luc Godard - Breathless, 1960

March 27 2015

9197 8469 500

beardbriarandrose:

Edward Burne-Jones, Love Among The Ruins (detail)

Watercolor Version, c.1872

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viafatu fatu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl